card

 

          Нэр хүндтэй боловсролын сэтгэлзүйч, судлаачдын хөгжүүлсэн I CAN READ англи хэлний сургалтын хөтөлбөр нь суралцагч төвтэй, үр дүнд суурилсан, I CAN READ сургалтын аргазүйг бүрэн эзэмшсэн багш нартай.

Хичээлийн жижиг хэсэгт ч ач холбогдол өгч, сургалт нь хүүхдэд зугаатай байхад онцгой анхаардаг. Хичээл бүрийн үр дүн, суралцагчийн ур чадварын ахиц дэвшлийг эцэг эхэд нь мэдээлдэг. I CAN READ нь суралцагчдад хэл, бичгийн өндөр ур чадвар эзэмшүүлснээрээ цаашид англи хэл дээр амжилттай боловсрол эзэмшихэд туслах чухал ач холбогдолтой.

(2.5-5 years old)

(5-7 years old)

(8-12 years old)

 

 

 

 

 

 


 

Activity based courses for young learners

Vocabulary and Oral Expression

Phonological Awareness

Comprehension Skills

Increased English Speaking Confidence

A full literacy experience using uniquely designed diacritical marks

Phonemic Awareness

Speaking and listening

Reading Fluency

Comprehension

Writing Spelling

Enrichment courses for Pre-Primary and Primary students

Reading Enhancement

Writing and Vocabulary

Litsening and Comprehension

Creative Thinking

Increased Speaking and Presentin Confidence

Хүсэлт илгээх